Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot sisältävät ohjeistuksen Työpalvelu Sisukkaat -sivuston (myöhemmin ”Palvelu”) käyttöön.

 • Palveluntarjoaja (myöhemmin ”Palveluntarjoaja” tai ”Sisukkaat”)
  • Työpalvelu Sisukkaat (Tuima Vision)
  • Y-tunnus 1998390-8
 • Palvelun käyttäjä (myöhemmin ”Käyttäjä”)
  • Henkilö, joka käyttää Työpalvelu Sisukkaat -sivustoa.
 • Palvelun asiakas (myöhemmin ”Asiakas”)
  • Henkilö, joka on rekisteröitynyt (ts. luonut tilin) Työpalvelu Sisukkaat -sivustolle

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan, kun Käyttäjä ryhtyy käyttämään Palvelua.

Palvelun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.

 1. Palvelu

Työpalvelu Sisukkaat on sähköinen työn kohtaamispaikka (alusta), jossa työn hakijat ja työn teettäjät voivat löytää toisensa, ja joka tarjoaa laajan työkalupakin työsuhteiden ja toimeksiantosopimusten tekemiseen ja ylläpitoon.

Palvelu koostuu Palveluntarjoajan tarjoamista palveluista, sekä Käyttäjien Palveluun toimittamasta sisällöstä (sisällöntuottajan roolissa). Palveluntarjoaja toimittaa esitäytettyjä sopimuspohjia, mutta ei takaa, että ne sopivat Käyttäjien tarpeisiin. Syntynyt työsopimus tai toimeksiantosopimus on aina kahden Käyttäjän välinen, Palveluntarjoajalla ei ole siinä roolia.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Käyttäjät löytävät Palvelusta työtä tai työn tekijää omiin tarpeisiinsa.

Palvelu on Käyttäjien käytettävissä ”sellaisena kuin se on” ja ”silloin kuin se on saatavilla” –ehdoilla 24 h / vrk ja 7 pv / vk, lukuun ottamatta mahdollisia ylläpitoon liittyviä katkoja. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu täyttää kaikki Käyttäjien toiveet tai, että se toimii moitteettomasti, tai on Käyttäjien saatavilla jatkuvasti ja keskeytymättömästi tai että Palvelu on vapaa virheistä, vioista ja puutteista. Palveluntarjoaja ei siten vastaa näiden mahdollisten virheiden, vikojen ja puutteiden tai toimintojen saatavilla olemattomuudesta mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Palveluun muutoksia, jotka voivat aiheuttaa uusia vaatimuksia Käyttäjän laitteisiin, ohjelmistoihin ja tietoliikenneyhteyksiin, mutta Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan hyvissä ajoin kaikista muutoksista. Käyttäjä on velvollinen tekemään kaikki tarvittavat muutokset omalla kustannuksellaan. Palveluntarjoajalla on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja sekä muita Palvelun osia. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Tietoliikenne Käyttäjän tietokoneelta Palveluntarjoajan palvelimelle on HTTPS -salattua ja käytössä on SSL-sertifikaatti. Palveluntarjoaja ole missään vastuussa yhteyden ja tietoturvallisuuden toimivuudesta ja saatavuudesta Käyttäjän tietokoneelta Palveluntarjoajan palvelimelle. Palvelun muutosten ja ylläpidon yhteydessä Palvelun käytössä tai sen saatavuudessa saattaa esiintyä katkoja. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan tietämistään katkoksista etukäteen. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole vastuussa Palvelun ylläpidosta johtuvien katkojen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista Käyttäjille.

 1. Käyttäjät

Palvelun Käyttäjäksi katsotaan jokainen, joka käyttää Palvelua.

Käyttäjä voi toimia kahdessa roolissa – joko työn hakijana tai työn teettäjänä. Käyttäjä voi toimia myös molemmissa rooleissa yhtaikaa. Jos Käyttäjä toimii työn tekijänä, niin Käyttäjä voi olla

 • Palkkatyöntekijä
 • Freelancer
 • kevytyrittäjä eli laskutuspalvelun käyttäjä (ilman Y-tunnusta tai Y-tunnuksella)
 • Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi)
 • Yrittäjä

Jos Käyttäjä toimii työn teettäjänä, niin Käyttäjä voi olla

 • Kotitalous
 • Yksityinen työnantaja (yritys)
 • Yhdistys (Y-tunnuksella)

Rekisteröityessään Palveluun tulee Käyttäjästä Asiakas ja Käyttäjän tiedot rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Palveluntarjoajalla on oikeus halutessaan muuttaa aikaisemmin vapaassa käytössä olleita Palvelun osia rekisteröitymistä edellyttäviksi tai päinvastoin.

Rekisteröitymisen yhteydessä Palveluntarjoaja luo Käyttäjälle henkilökohtaiset tai yrityskohtaiset käyttäjätunnukset. Käyttäjä voi rekisteröityä myös nopeasti olemassa olevan sosiaalisen median tilin kautta (Social Login -toiminto), kuten Facebook tai Twitter, jos Palvelu tukee tätä. Tällöin käyttäjälle kerrotaan, mitkä tiedot välitetään Palvelulle ja pyydetään suostumusta tietojen välittämiseen. Sisukkaat ei ole kiinnostunut muista tiedoista kuin nimestä, sähköpostiosoitteesta ja puhelinnumerosta. Sosiaalisen median tilin profiilikuva välitetään myös Palvelulle. Voit kuitenkin vaihtaa sen julkisen profiilin asetuksista.

Rekisteröidyttyään Käyttäjä sitoutuu pitämään saamansa käyttäjätunnukset ja salasanat salassa, sekä luovuttamasta niitä kenellekään. Käyttäjä on yksinomaan vastuussa tunnuksensa ja salasanansa asianmukaisesta säilyttämisestä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjän tunnuksilla ja salasanoilla noudettujen tietojen joutumisesta 3. osapuolelle eikä toimenpiteistä, jotka on tehty Käyttäjän tunnuksilla ja salasanoilla. Jos käyttäjä on unohtanut salasanansa, kirjautumisen yhteydessä on mahdollista resetoida se ja saada uusi salasana sähköpostiin. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi ja kirjallisesti, mikäli salasana joutuu 3. osapuolen tietoon. Palveluntarjoajalla on myös itsenäinen oikeus vaihtaa Käyttäjän salasana, jos tähän on jokin syy, ilmoittamalla tästä etukäteen.

2.1. Käyttäjän arviointi

Kun työ on tehty (1. palkanmaksu tai toimeksianto suoritettu), niin Käyttäjät arvioivat toisensa asteikolla 1-5 tähteä:

 • Arvosana viisi (5) tarkoittaa, että Käyttäjä oli kaikin puolin tyytyväinen vastapuoleen
 • Arvosana viisi (4) tarkoittaa, että Käyttäjällä jäi jotain huomautettavaa
 • Arvosana viisi (3) tarkoittaa, että Käyttäjällä oli useammassa asiassa huomautettavaa
 • Arvosana viisi (2) tarkoittaa, että Käyttäjällä oli paljon ongelmia vastapuolen kanssa työn aikana
 • Arvosana viisi (1) tarkoittaa, että Käyttäjän kokemus vastapuolesta oli kaikin puolin surkea

Ideaalitilanne on aina, että työ sujuu hyvin ja molemmat arvostelevat toisensa viidellä tähdellä.

Arvion tulee olla Käyttäjän itsensä laatima.  Arvioiden kieli tulee olla asiallinen, lain ja hyvien tapojen mukainen. Arvioinneissa ei tule käsitellä Käyttäjän henkilökohtaisia ominaisuuksia, eikä sisältönä tule julkaista materiaalia, joka loukkaa yksityisyyttä tai muuta oikeutta. Arviointeihin ei tule sisällyttää hypertekstilinkkejä. Arvioinnissa ei saa käsitellä yrityksen mainetta tai vertailla yritystä sen kilpailijoihin. Käyttäjät vastaavat itse Palveluun kirjoittamistaan arvioinneista ja Käyttäjä saattaa olla korvausvelvollinen, jos hän rikkoo jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, esimerkiksi tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia tai liikesalaisuutta, tai jos hän esimerkiksi julkaisee virheellisiä, tahallisesti harhaanjohtavia tai loukkaavia tietoja.

Palveluntarjoaja tarkistaa arvostelujen asiallisuuden ennen arvostelujen julkaisemista ja pidättää oikeuden oikaista kielioppi- tai muita muotoiluvirheitä. Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan muokkaamatta arvioiden asiasisältöä. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa Käyttäjien antama palaute mistä tahansa syystä. Arviot eivät edusta Palveluntarjoajan kantaa. Palveluntarjoaja ei vastaa arvosteluista suoraan tai välillisesti aiheutuneista vahingoista. Tällä tarkoitetaan menetettyjä tuloja, heikentynyttä mainetta tai muuta aiheutunutta vahinkoa. Palveluntarjoajalle kuuluu oikeus käyttää arvioijien tuottamaa materiaalia luovuttaakseen sitä eteenpäin, analysoidakseen sitä tai muuten käyttääkseen sitä. Käyttäjä myöntää täten Palveluntarjoajalle peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, tekijänoikeusmaksuttoman ja siirrettävissä olevan käyttöoikeuden tuottamaansa materiaaliin.

2.2. Käyttöoikeudet

Palvelun käyttäjillä on oikeus tarkastella Palvelun sisältöä, luoda uutta sisältöä, tehdä sopimuksia toisen käyttäjän kanssa Palvelun tarjoamille sopimuspohjille lain puitteissa, viestiä, arvioida sekä muilla tavoin käyttää Palvelua siten kuin Palveluntarjoaja on tarkoittanut.

Käyttäjällä ei ole oikeuttaa luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien salasana ja muut Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset) 3. osapuolelle.

2.3. Hakutyökalu

Palvelun kautta voi hakea etsimälleen työlle tekijää. Hakutyökalu mahdollistaa rajauksen tietylle alueelle syöttämällä sijainti ja hakusäde (km), sekä rajauksen työn hinnan perusteella. Hakutyökalu mahdollistaa myös käyttäjähaun. Palveluntarjoajalla on oikeus järjestää työt ja käyttäjät hakulistauksessa parhaaksi katsomallaan tavalla. Käyttäjä voi vaikuttaa työnsä näkyvyyteen ostamalla sen suositelluksi etusivulle, kategoriaan tai alakategoriaan. Käyttäjän saamien arvioiden keskiarvo vaikuttaa myös käyttäjän töiden näkyvyyteen hakutuloksissa. Katso kappale 2.1.

 1. Sisältö

3.1. Yleistä sisällöstä

Sisällöllä voidaan tarkoittaa Palveluntarjoajan, Käyttäjien tai 3. osapuolen Palvelussa julkaisemaa materiaalia. Sisältö voi muodostua teksteistä, kuvista, videoista, linkeistä, työilmoituksista, etsitään tekijää -ilmoituksista, Asiakkaiden julkisista profiileista, kysymyksistä, vastauksista tai muusta vastaavasta informaatiosta.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelussa oleva Sisältö olisi todenmukaista, ajantasaista tai oikeudellisesti paikkansapitävää.

3.2. Käyttäjien tuottama sisältö

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin. Käyttäjällä tulee olla edellä mainitut oikeudet myös muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun tai Palvelun kautta. Käyttäjä saattaa olla korvausvelvollinen, jos hän rikkoo jonkin 3. osapuolen oikeuksia, esimerkiksi tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai liikesalaisuutta, tai jos hän julkaisee virheellisiä tahallisesti harhaanjohtavia tai loukkaavia tietoja.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää, luovuttaa edelleen, analysoida, tilastoida tai muuten hyödyntää Käyttäjien tuottamaa Sisältöä.

Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin, mutta Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palveluntarjoaja ei luovuta edellä kuvattua oikeutta edelleen. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa ja muokata Palvelun sisältämää aineistoa tarpeen mukaan.

Palvelussa esiintyvän aineiston Palvelun ulkopuolinen käyttäminen, kopiointi tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa, muun kuin aineiston tuottaneen Käyttäjän toimesta, on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta, tai Käyttäjän suostumusta.

Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) Palvelun kautta aineistoa tai viestejä, joka rikkoo 3. osapuolen omistus-, tekijän- tai muuta oikeutta, on loukkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä, lain tai hyvän tavan vastaista. Käyttäjä ei saa myöskään kohdistaa Palveluun tahallisesti tietoliikennettä, joka aiheuttaa häiriöitä tai käyttökatkoksia Palveluun. Käyttäjä vastaa kaikista aiheuttamistaan edellä mainitun toiminnan kaltaisista vahingoista.

Palveluntarjoajan ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit 3. osapuolen verkkosivuille) tai sen oikeellisuudesta, jos tietosisältö ei ole sen itsensä luomaa. Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain vastaista, vahingollista tai haitallista Palvelulle, Käyttäjille tai 3. osapuolille.

Käyttäjällä on oikeus poistaa tai pyytää Palveluntarjoajaa poistamaan Palveluun tuottamansa sisältö. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta poistaa Käyttäjän tekemiä arvioita, mikäli arviot ovat asianmukaisia. Sisällön poistaminen palvelun verkkosivuilta ei poista Palveluntarjoajan oikeutta materiaaliin. Sisällön poistaminen Palvelusta ei velvoita Palveluntarjoajaa poistamaan sisältöä sosiaalisesta mediasta tai muusta sijainnista, jossa sisältöä on käytetty ennen kuin Käyttäjä pyysi sisällön poistamista. Sisällön poistaminen ei velvoita Palveluntarjoajaa poistamaan sisältöä käyttäjän toimittaman sisällön pohjalta luoduista videoista, kuvista, kaavioista tms.

3.3 Julkinen profiili

Käyttäjät voivat rekisteröitymisen jälkeen luoda itselleen profiilisivun, jolla he voivat markkinoida palveluitaan potentiaalisille työnantajille (Käyttäjä on työnhakija) tai asiakkaille (Käyttäjä on yritys). Jos Käyttäjä haluaa toimia palvelussa anonyymina ja toimia nimimerkkinsä kautta, niin hän ei voi tallentaa julkiseen profiiliin esim. ansioluetteloa. Jos taas Käyttäjä halua markkinoida itseään julkisesti omalla nimellään (tai yrityksensä nimellä), hän voi hyvin vapaasti liittää mm. koulutustiedot tai portfoliokuvansa.

Käyttäjät vastaavat kaikesta profiilisivulle laittamastaan sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa asiaton sisältö.

3.4. Työn tekijöiden ja teettäjien ilmoitukset

Palvelu on suunniteltu työntekijäkeskeiseksi, eli Palvelun painotus on työn tarjoajien esiin nostamisessa. Työn tarjoajat voivat jättää työilmoituksia, jossa kuvaavat selkeästi työn, jota tarjoavat. Erilaiset työtehtävät pitää jakaa omiksi ilmoituksiksi. Ilmoituksessa Asiakas kirjoittaa Palveluun taustatiedot työstä, jota tarjoaa ja palkka-/palkkiopyyntönsä. Jokaiselle työlle valitaan oma kategoriansa ja alakategoriansa. Jos kategoria/alakategoria puuttuu järjestelmästä, niin Käyttäjän on syytä ilmoittaa siitä Palveluntarjoajalle. Työhön liitetään lisäksi pyydetty palkka. Jos työ ei ole digitaalinen työ, täytyy mainita vähintään kaupunki-/kuntatasolla, millä alueella on valmis tekemään työtä. Työn teettäjät saavat parhaan hyödyn työntekijöitä hakiessa, jos työntekijä on merkinnyt olinpaikkansa mahdollisimman tarkasti, esim. kadun tarkkuudella. Tästä on hyötyä päätökseen, että kannattaako työntekijää palkata.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen tarjoamansa työn tiedot ovat paikkansa pitävät. Ilmoituksessa ei saa olla 3. osapuolen tekijänoikeutta tai muita oikeuksia loukkaavia tietoja. Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta asiatonta tai 3. osapuolen oikeutta loukkaavaa tarjouspyyntöä. Kun ilmoitus on Käyttäjän puolelta valmis julkaistavaksi, niin Palveluntarjoaja täydentää työhön yleissitovan TES:n, jos sellainen on alalla (kategoria/alakategoria) käytössä, sekä esitäytetyn työsopimuksen. Asiakas voi halutessaan vielä täydentää työsopimusta tämän jälkeen puuttuvilla tiedoilla, jolloin se on nopeammin käytettävissä, kun joku työn teettäjä tilaa työn.

Asiakas työn teettäjän roolissa voi tilata töitä. Tilaaminen on 1. askel kohti työsopimusta/toimeksiantosopimusta. Työn teettäjä voi täydentää esitäytetyn sopimuksen. Jos kyseessä on ei-digitaalinen (fyysinen) työ, jossa työllä on määrätty työntekopaikka, niin sopimus voidaan viimeistellä allekirjoituksin paikan päällä, kun osapuolet näkevät toisensa. Sopimus voidaan viimeistellä myös sähköisellä allekirjoituksella, joka helpottaa varsinkin, jos kyseessä on digitaalinen työ. Tällöin sopimus allekirjoitetaan Adobe Readerin Sign – Täytä ja allekirjoita -toiminnolla, tai Adobe Sign – Täytä ja allekirjoita -mobiilisovelluksella. Sisukkaat suosittelee sähköistä allekirjoitusta.

Asiakas työn teettäjän roolissa voi myös jättää työnhakuilmoituksen eli pyynnön. Tässä etsitään tekijää -pyynnössä kuvataan, millainen työ ja tekijä on haussa ja valitaan, mihin kategoriaan ja alakategoriaan työ kuuluu, sekä millainen on hyväksytty hintahaitari. Jos kyseessä ei ole digitaalinen työ, on syytä myös valita sijainti ja kirjoittaa paikkakunta.

Työn tarjoajan tulee itse hoitaa ne työt, joista hän on jättänyt ilmoituksen ja jonka toinen Käyttäjä on tilannut, ellei työn hoitamiseen ole ylivoimaista estettä. Kun työntekijä on edennyt työssä 1. palkanmaksuun, on palkanmaksun aika. Palkanlaskenta perustuu valtion ylläpitämään palkka.fi-palveluun.  Sisukkaat maksaa palkan palkka.fi-palvelun kautta. Tätä varten työn teettäjän on annettava valtuudet Palvelulle hoitaa palkanmaksua. Tämä tapahtuu Suomi.fi-palvelun kautta ottamalla käyttöön palkkatietojen käsittely -valtuuden. Työn teettäjä valtuuttaa Sisukkaat-palvelun antamaan palvelussa puolestaan palkkatietoja, laskemaan palkkoja ja työnantajamaksuja tai lähettämään ilmoituksia. Kun valtuutetulle on myönnetty Suomi.fi-valtuus Palkka.fi:ssä toimimiseen, hän voi asioida palvelussa toisen puolesta. Valtuus astuu voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet valtuutuksen. Valtuutuksen jälkeen Palvelu tekee automaattiset palkanmaksun yhteydessä tarvittavat maksujen luonnit ja välittää ne työn teettäjälle:

 • TyEL
  • Sisukkaat välittää laskun, joka pitää maksaa työeläkevakuutusyhtiöön viimeistään palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden viimeinen päivä.
 • Ennakonpidätys
  • fi pidättää ennakonpidätyksen verokortin tietojen mukaan
 • Sairausvakuutusmaksu
  • Sisukkaat välittää laskun, jonka yleinen eräpäivä on palkanmaksupäivää seuraavan kuukauden 12.päivä.
 • Työttömyysvakuutusmaksu
  • Työn teettäjä saa työttömyysvakuutusmaksusta laskun Työllisyysrahastolta. Työllisyysrahasto toimittaa laskun neljännesvuosittain tulorekisteriin annettujen palkkatietoilmoitusten perusteella. Palkkatiedot siirtyvät automaattisesti tulorekisteriin Palkka.fi-palvelusta.

Käytetyissä työsopimuspohjissa, jotka Palvelu täydentää työilmoituksiin, matkakustannukset korvataan alalla olevan yleissitovan TES:n mukaan, jos sellainen on olemassa. Matkakustannusten korvaaminen on harvinaista silloin, kun on sovittu selkeästi yksi työntekopaikka. Tällöin tilanne on, että työntekopaikka on työnantajan määräämä, esim. kotitalouden ollessa kyseessä, työnantajan koti. Matkasta kotoa työpaikalle ei saa erillistä matkakorvausta, mutta matkakustannukset voi vähentää verotuksessa. Tästä saa enemmän tietoa verottajalta.

Jos työntekijä on yrittäjä, niin solmitaan toimeksiantosopimus yrityksen ja työn ostajan välille, jossa maksettavista matkakorvauksista sovitaan etukäteen.

Vaikka Palvelu on työntekijäkeskeinen, niin työn teettäjä voi myös julkaista työnhakuilmoituksen eli etsitään tekijää -pyynnön. Ilmoituksessa kuvataan, millainen työ ja tekijä on haussa ja valitaan, mihin kategorian työ kuuluu. Jos kyseessä ei ole digitaalinen työ, on syytä myös valita sijainti ja kirjoittaa paikkakunta.

3.5 Loma-tilan käyttö

Jos työn tarjoaja haluaa pitää taukoa töiden vastaanottamisesta, hän voi asettaa Loma-tilan päälle Minun tili -sivulta. Loma-tilan voi asettaa, jos:

 • Käyttäjä on lomalla
 • Käyttäjä on ylibuukattu (pitkä tilausjono)
 • Käyttäjä on poissa tilapäisesti Palvelusta
 • Käyttäjällä on joku muu syy

3.6. Viestintä palvelun kautta

Palvelussa tapahtuu Käyttäjien välistä viestintää joko suoraan yksityisviestien ja arvioiden kautta, tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai 3. osapuolelle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Palveluntarjoajalla on oikeus lukea, tallentaa ja analysoida kaikki Palvelun kautta lähetetyt viestit Palvelun kehittämistä ja käyttöehtojen noudattamista varten.

 1. Hinnat, maksut ja maksuehdot

Palveluntarjoaja veloittaa Käyttäjiltä Palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnaston hinnat sisältävät aina arvonlisäveron. Ajantasainen hinnasto löytyy Palvelun verkkosivuilta Hinnasto-sivulla.

Palvelusta perittävät hinnat ja maksut laskutetaan kertamaksuperiaatteella, tai aikaperusteisesti liittymällä jäseneksi. Tällöin veloitus tapahtuu jaksoissa 1 kk / 3kk / 12 kk. Maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Kertamaksu on aina kuitenkin vähintään 5 €. Jos palvelun hinta on vähemmän kuin 5 €, Käyttäjälle jää vähennys Sisukkaat-saldoksi.

Mikäli Käyttäjän maksusuoritus on viivästynyt yli 30 päivää laskun erääntymispäivästä, Palveluntarjoajalla on oikeus pidättäytyä ilman vastuuseuraamuksia suorituksistaan, kunnes Käyttäjä on suorittanut Palveluntarjoajalle kaikki erääntyneet maksunsa, viivästyskorkoineen ja kohtuullisine perintäkuluineen.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Palvelun hinnastoa sekä toimitusehtoja, kuitenkin niin, että jo tehdyt tilaukset toimitetaan tilauksen tekohetkellä voimassa olleen hinnaston ja ehtojen mukaisesti. Jos jotain tilausta ei pystytä toteuttamaan, asiakkaaseen otetaan yhteys ja sovitaan korvauksesta tai mahdollisesti maksun palautuksesta.

4.1. Sisukkaat-saldo

Sisukkaat-saldo on Palvelun sisäistä valuuttaa. Sen yksikkö on € ja se rinnastetaan laissa arvoseteliin (kuten lahjakortti). Tarkennettuna kyseessä on Verohallinnon määrittämä termi yksikäyttöarvoseteli, koska ”setelillä” voi ostaa vain tietyn verokannan tuotteita etukäteen tiedossa olevasta maasta. Sisukkaat-saldo siis rinnastetaan yksikäyttöarvoseteliksi, joilla voi hankkia ainoastaan Sisukkaat-palveluja (alv 24 prosenttia). Yksikäyttöarvoseteleistä saadut maksut rinnastetaan ennakkomaksuihin. Näin ollen arvonlisävero tulee maksettavaksi jo silloin, kun arvoseteli myydään.

Sisään kirjautuneelle Käyttäjälle saldo näkyy Palvelussa mm. oikeassa yläkulmassa nimimerkin alapuolella. Saldolla voi maksaa kaikkia Sisukkaat-palvelun maksuja. Saldoa ei voi nostaa ulos Palvelusta, mutta se ei koskaan vanhene (paitsi, jos Palvelun tarjoaminen loppuu kokonaan). Saldoa voi kerryttää seuraavilla tavoilla:

 • Ostamalla uutta saldoa saldon osto -toiminnolla
 • Jos Palvelumaksu on alle 5 € ja maksat sen tilisiirrolla, niin erotus siirtyy saldoksesi
  • Näin käy, koska minimiveloitus on 5 €
 • Vinkkaa kaverille -kumppanuusohjelma
  • Jos kaverisi rekisteröityvät sinun välittämälläsi kumppanuuslinkillä, saat heidän ensimmäisten töiden palvelumaksuista tietyn prosentin itsellesi. Katso lisää Vinkkaa kaverille -kumppanuusohjelmasta.
 • Sisukkaat lahjoittaa saldoa
 1. Salassapito

Käyttäjät eivät saa edelleen lähettää tai muulla tavalla levittää palvelusta saatuja yksityisviestejä, sähköposteja tai muuta henkilökohtaista sisältöä. Palveluntarjoaja ei luovuta Asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja ulkopuolisille tahoille. Työn tekijän henkilökohtaisesta profiilista (profiili->asetukset) tarvittavat tiedot luovutetaan vain työsopimuksen tai toimeksiantosopimuksen tekemisen yhteydessä työn teettäjälle sopimuspohjien välityksellä. Samassa yhteydessä työn tekijä saa työn teettäjän tiedot.

 1. Tietojen säilyttäminen

Asiakasprofiilin tiedot, asiakkaan työt ja asiakkaan tilinsä kautta tehdyt aktiviteetit (kuten arviot) säilytetään vähintään niin kauan kuin asiakassuhde jatkuu. Jos asiakas haluaa poistaa tilinsä, Palveluntarjoaja voi kuitenkin halutessa säilyttää hänen tekemänsä arviot muista Käyttäjistä anonyymisti.

Työsuhteisiin liittyvien asiakaskirjojen eli tositteiden säilytys ei ole automaattista. Asiakas voi itse päättää, säilyttääkö itse kaikki tositteet, vai antaako tämän työn Sisukkaat-palvelulle. Lain mukaan tositteet tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Tämä koskee yleisesti työn tilaajaa ja yritystä missä tahansa roolissa. Jos Käyttäjä on palkkatyöntekijä, hän voi tarvita esim. palkkatodistuksia viranomaisille tai työtodistuksia myöhemmin hakiessasi uutta työtä. Jos asiakas päättää säilyttävänsä tositteet itse, ne säilyvät palvelussa kuitenkin vähintään työn loppumisesta alkaen yhden täyden kuukauden.

 1. Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet (ml. tekijänoikeudet) ovat Palveluntarjoajalla tai muilla Palveluun Sisältöä tuottavilla tahoilla. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa ole toisin mainittu.

Palvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet ovat Palveluntarjoajalla ja Sisällöntuottajilla. Käyttäjälle ei siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä Käyttöehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua julkisesti taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää Palvelua Palveluntarjoajan tai Sisällöntuottajan oikeuksia loukaten.

Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta millään tavalla valmistaa kappaleita Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

 1. Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuunrajoitus

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen 3. osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, joista Palveluntarjoaja ei vastaa.

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä. Lakko, sulku tai muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi. Palveluntarjoajan käyttämää alihankkijaa/ 3. osapuolta kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi (force majeure), mikäli alihankintaa/palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

Näihin käyttöehtoihin perustuva Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus Käyttäjälle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on kaikissa mahdollisissa tilanteissa kaiken kaikkiaan enintään Palveluntarjoajan Käyttäjältä laskuttama keskimääräinen kuukausilaskutus kuudella (6) kerrottuna.

Käyttäjät eivät ole Palveluntarjoajan työntekijöitä tai sopimuskumppaneita käyttäjien välisissä työsopimuksissa ja toimeksiantosopimuksissa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjien aiheuttamista toimista tai toimimatta jättämisistä. Palveluntarjoaja ei takaa, että tiedot Käyttäjien ammattitaidosta, koulutuksesta tai referensseistä ovat paikkansapitäviä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjistä jätetyistä arvioista tai palautteista.

Palveluntarjoaja ei takaa, että palvelussa mukana oleva yrittäjä kuuluu ennakonperintä-, arvonlisävero- tai kaupparekisteriin tai muihin viranomaisrekistereihin, jos hän ei ole todistanut tätä ostamalla Palvelulta Yrittäjän perustietojen vahvistusta. Tällöin yrittäjän julkisessa profiilissa näkyy sertifikaattien kohdalla tiedot, mihin rekistereihin yritys kuuluu ja milloin yritys on liittynyt rekisteriin, sekä Sisukkaat-palvelun myöntämä leima tietojen vahvistamisesta. Palveluntarjoaja ei vastaa 3. osapuolen tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta Palveluntarjoajan palvelimen ja Käyttäjän välillä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle ja kolmansille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta. Palveluntarjoaja tai Käyttäjä eivät vastaa mistään välillisistä ja/tai epäsuorista vahingoista. Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Palveluntarjoaja ei ole Käyttäjien kesken sovittujen työsuoritusta koskevien sopimusten osapuoli. Kaikki reklamaatiot ja vaateet sopimuksiin tulee esittää osapuolelle, jonka kanssa Käyttäjä on tehnyt sopimuksen.

 1. Muut ehdot

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä Sopimus 3. osapuolelle. Palveluntarjoajalla on myös oikeus siirtää tähän Sopimukseen perustuvat saatavansa 3. osapuolelle.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Palvelun verkkosivuilla. Uudet käyttöehdot astuvat voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun ne on saatettu Käyttäjien saataville.

Näistä käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat riidat ja erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Palveluun ja Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Jos neuvotteluteitse ei saavuteta sovintoa, asia ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.

Palveluntarjoaja voi tiedottaa Käyttäjiä liittyen Sisukkaat-palveluun, sen muutoksiin, yhteistyökumppaneiden tarjouksiin ja tuotteisiin, sekä työilmoituksiin. Tiedotuksia voidaan lähettää Asiakkaiden antamiin yhteydenpitovälineisiin, kuten sähköpostiin, matkapuhelinnumeroon tai yksityisviesteinä Sisukkaat-palvelun kautta. Käyttäjille voidaan myös lähettää kyselyitä ja tutkimuksia.

 1. Palvelun käytön lopettaminen

Mikäli Käyttäjä haluaa lopettaa Palvelun käytön, tulee heidän ilmoittaa asiasta Palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen info[ät]sisukkaat.com. Käyttäjän irtisanomisaika on 14 päivää ilmoituksen tekemisestä.

Kun Käyttäjä irtisanoutuu Palvelusta ja poistaa profiilinsa, poistuvat myös Käyttäjälle annetut Arviot. Poistettuja Arvioita ei voida palauttaa, vaikka Käyttäjä myöhemmin liittyisi uudelleen Palveluun. Palveluntarjoaja voi kuitenkin halutessa säilyttää hänen tekemänsä arviot muista Käyttäjistä anonyymisti.

Kun Käyttäjä irtisanoutuu Sisukkaat.com -palvelusta ja poistaa profiilinsa, poistuvat myös hänen tekemänsä työilmoitukset ja työnhakuilmoitukset.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, viestintää sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei myöskään vapauta Käyttäjää niiden palveluiden tai suoritusten maksuista, joiden peruste on syntynyt ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Sopimuksen päättyessä Käyttäjän sopimusrikkomuksen johdosta Palveluntarjoajalla on oikeus olla antamatta Käyttäjälle uutta käyttöoikeutta.

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen Käyttäjälle ja poistaa Palvelusta kaikki tämän tuottama materiaali, mikäli Käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja ja määräyksiä, tai Käyttäjä on yrittäjä ja yritys asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, hakeutuu yrityssaneeraukseen ja/tai muuten lakkauttaa maksunsa ja/tai tuomitaan rikoksesta rangaistukseen ja/tai eikä ole 7 päivän kuluessa huomautuksesta lukien korjannut rikkomustaan.

Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen Käyttäjälle välittömin vaikutuksin ja poistaa Palvelusta kaikki tämän tuottama materiaali, mikäli Käyttäjä huomautuksesta huolimatta käytöllään aiheuttaa häiriöitä Palvelun muille käyttäjille. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun käyttö, jos Palveluntarjoaja toteaa, ettei Käyttäjä pysty toteuttamaan töiden tarjoamista tai töiden tilaamista riittävällä laadulla ja vastuulla.

Palveluntarjoajalla on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Palveluntarjoaja ilmoittaa lopettamisesta mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Tällöin Käyttäjällä on oikeus saada ennakkona maksamansa maksut takaisin siltä osin, kuin ne kohdistuvat palvelun lopettamisen jälkeiseen aikaan.