sisuadm lets-meet

Perusteellinen siivous Oulussa sijaitsevaan kohteeseen. Asunnon koko on 37 neliötä.

Deadline: 29.02.2020
Tags: Cleaning

Location: Oulu, Suomi
sisuadm lets-meet

Ylläpitosiivoukselle tarvetta useampaan kohteeseen. Toisen kohteen koko 37 neliötä.

Deadline: 29.02.2020
Tags: Cleaning, ylläpitosiivous

Location: Oulu, Suomi